Textová verzia

Oprava dažďového zvodu budovy Sociálnej poisťovne, pobočka Prešov, inštalácia čistiaceho košíka a prečistenie kanalizácie až po vpust do verejnej kanalizácie