Grafická verzia

Rýchla navigácia:

Preskočiť rýchlu navigáciu

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Oprava kotolne – výmena 4 ks elektromagnetických ventilov a elektroniky elektromagnetických ventilov kotlov kotolne budovy Sociálnej poisťovne, pobočka Prešov

 

 

Predpokladaná hodnota zákazky:

2 721,00 EUR bez DPH

Termín predloženia CP: do 23.februára 2018 do 10,00 hod.
Zákazka: zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov