Textová verzia

Oprava kotolne – výmena zásobníka teplej úžitkovej vody a 2 ks cirkulačných čerpadiel na tlakovanie teplej úžitkovej vody do systému budovy Sociálnej poisťovne