Grafická verzia

Rýchla navigácia:

Preskočiť rýchlu navigáciu

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Oprava kotolne v budove Sociálnej poisťovne, pobočka Prešov

Predpokladaná hodnota zákazky:

6 755 EUR bez DPH.

Termín predloženia CP: do 05.04.2017 do 10:00 hod.
Zákazka:   zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov