Textová verzia

Oprava podlahy terás budovy Sociálnej poisťovne, pobočka Prešov