Textová verzia

Oprava úžľabia vikierov strešnej konštrukcie v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Bardejov