Textová verzia

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania: Dodávka zemného plynu