Textová verzia

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania: Vykonanie procesného a personálneho auditu SP