Grafická verzia

Rýchla navigácia:

Preskočiť rýchlu navigáciu

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Počet poberateľov dôchodkových dávok


druh dávky Počet poberateľov
k 31. marcu 2010 k 30. aprílu 2010 k 31. máju 2010
starobný dôchodok x 932 866 934 845
predčasný starobný dôchodok x 54 586 53 913
invalidný dôchodok (ID) x 205 582 206 461
vdovský a vdovecký dôchodok x 44 943 44 680
sirotský dôchodok x 29 834 29 828

starobný dôchodok
k 31. marcu 2010
x
k 30. aprílu 2010
932 866
k 31. máju 2010
934 845
predčasný starobný dôchodok
k 31. marcu 2010
x
k 30. aprílu 2010
54 586
k 31. máju 2010
53 913
invalidný dôchodok (ID)
k 31. marcu 2010
x
k 30. aprílu 2010
205 582
k 31. máju 2010
206 461
vdovský a vdovecký dôchodok
k 31. marcu 2010
x
k 30. aprílu 2010
44 943
k 31. máju 2010
44 680
sirotský dôchodok
k 31. marcu 2010
x
k 30. aprílu 2010
29 834
k 31. máju 2010
29 828