Grafická verzia

Rýchla navigácia:

Preskočiť rýchlu navigáciu

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Počet vyplácaných dôchodkov (v mesiacoch)


k 30. júnu 2021 k 31. júlu 2021 k 31. augustu 2021
Počet dôchodcov v Slovenskej republike 1 397 083 1 397 877 1 400 242
Počet vyplácaných dôchodkov
- starobných 1 084 226 1 087 176 1 090 935
- predčasných starobných 11 798 11 917 10 271
- invalidných 228 315 228 010 227 878
- vdovských 285 447 287 045 287 870
- vdoveckých 48 870 49 520 49 935
- sirotských (deti) 19 943 17 938 18 192
- invalidných z mladosti (hradené štátom) 18 465 18 600 18 720
- iné (hradené štátom) 1 1 1
- manželky (hradené štátom) 174 168 165
- sociálnych (hradené štátom) 1 113 1 106 1 088
Spolu 1 698 352 1 701 481 1 705 055
neprevzaté do automatizovanej evidencie 3 3 3
do cudziny 31 666 31 744 31 841
Úhrn 1 730 021 1 733 228 1 736 899

Počet dôchodcov v Slovenskej republike
k 30. júnu 2021
1 397 083
k 31. júlu 2021
1 397 877
k 31. augustu 2021
1 400 242
- starobných
k 30. júnu 2021
1 084 226
k 31. júlu 2021
1 087 176
k 31. augustu 2021
1 090 935
- predčasných starobných
k 30. júnu 2021
11 798
k 31. júlu 2021
11 917
k 31. augustu 2021
10 271
- invalidných
k 30. júnu 2021
228 315
k 31. júlu 2021
228 010
k 31. augustu 2021
227 878
- vdovských
k 30. júnu 2021
285 447
k 31. júlu 2021
287 045
k 31. augustu 2021
287 870
- vdoveckých
k 30. júnu 2021
48 870
k 31. júlu 2021
49 520
k 31. augustu 2021
49 935
- sirotských (deti)
k 30. júnu 2021
19 943
k 31. júlu 2021
17 938
k 31. augustu 2021
18 192
- invalidných z mladosti (hradené štátom)
k 30. júnu 2021
18 465
k 31. júlu 2021
18 600
k 31. augustu 2021
18 720
- iné (hradené štátom)
k 30. júnu 2021
1
k 31. júlu 2021
1
k 31. augustu 2021
1
- manželky (hradené štátom)
k 30. júnu 2021
174
k 31. júlu 2021
168
k 31. augustu 2021
165
- sociálnych (hradené štátom)
k 30. júnu 2021
1 113
k 31. júlu 2021
1 106
k 31. augustu 2021
1 088
Spolu
k 30. júnu 2021
1 698 352
k 31. júlu 2021
1 701 481
k 31. augustu 2021
1 705 055
neprevzaté do automatizovanej evidencie
k 30. júnu 2021
3
k 31. júlu 2021
3
k 31. augustu 2021
3
do cudziny
k 30. júnu 2021
31 666
k 31. júlu 2021
31 744
k 31. augustu 2021
31 841
Úhrn
k 30. júnu 2021
1 730 021
k 31. júlu 2021
1 733 228
k 31. augustu 2021
1 736 899