Grafická verzia

Rýchla navigácia:

Preskočiť rýchlu navigáciu

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Základná charakteristika

Poistenie v nezamestnanosti je poistenie pre prípad straty príjmu zamestnanca v dôsledku nezamestnanosti a na zabezpečenie jeho príjmu.

Poistenec má nárok na dávku v nezamestnanosti. Po splnení všetkých podmienok nárok na dávku vzniká odo dňa zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie a zaniká uplynutím šiestich mesiacov. Toto obdobie sa označuje ako podporné obdobie v nezamestnanosti.