Textová verzia

Pomôcka pre komunikáciu medzi poskytovateľom zdravotnej starostlivosti (PZS) a Sociálnou poisťovňou pri evidencii, kontrole a úhrade zdravotných výkonov