Textová verzia

Poradenské služby – OPII – žiadosť o NFP pre národný projekt Efektívny manažment údajov v prostredí Sociálnej poisťovne“