Textová verzia

Poradenstvo v oblasti prípravy opisu zákazky „Manažment údajov Sociálnej poisťovne.