Grafická verzia

Rýchla navigácia:

Preskočiť rýchlu navigáciu

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Poskytovanie služieb pri podpore, údržbe /upgrade/ a funkčnosti WWW stránky Sociálnej poisťovne

 

 

Predpokladaná hodnota zákazky: 27.09.2017 do 10:00 hod.
Termín predloženia CP: 48 500,00 EUR bez DPH.
Zákazka: zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov