Textová verzia

Poskytovanie služieb pri technickom zabezpečení elektronickej komunikácie medzi bankami a Sociálnou poisťovňou