Textová verzia

Poskytovanie upratovacích a čistiacich služieb pre potreby Sociálnej poisťovne časti A až D