Textová verzia

Postup zamestnávateľa pri navyše zúčtovanej mzde zamestnancovi pri zistení vylúčenia povinnosti platiť poistné v nasledujúcom kalendárnom mesiaci