Grafická verzia

Rýchla navigácia:

Preskočiť rýchlu navigáciu

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Použitie fondu garančného poistenia


v mil. Sk
2016 2017 2018
VÝDAVKY CELKOM 13 362,76 13 027,72 16 108,87
z toho:
výdavky na dávku 3 189,47 2 288,13 2 579,12
úhrada príspevkov na SDS zo ZF GP 10 173,29 10 739,59 13 529,75
zúčtovanie za NÚP x x x

VÝDAVKY CELKOM
2016
13 362,76
2017
13 027,72
2018
16 108,87
výdavky na dávku
2016
3 189,47
2017
2 288,13
2018
2 579,12
úhrada príspevkov na SDS zo ZF GP
2016
10 173,29
2017
10 739,59
2018
13 529,75
zúčtovanie za NÚP
2016
x
2017
x
2018
x