Grafická verzia

Rýchla navigácia:

Preskočiť rýchlu navigáciu

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Použitie fondu garančného poistenia


v mil. Sk
2017 2018 2019
VÝDAVKY CELKOM 13 027,72 16 108,87 24 163,64
z toho:
výdavky na dávku 2 288,13 2 579,12 6 456,66
úhrada príspevkov na SDS zo ZF GP 10 739,59 13 529,75 17 706,98
zúčtovanie za NÚP x x x

VÝDAVKY CELKOM
2017
13 027,72
2018
16 108,87
2019
24 163,64
výdavky na dávku
2017
2 288,13
2018
2 579,12
2019
6 456,66
úhrada príspevkov na SDS zo ZF GP
2017
10 739,59
2018
13 529,75
2019
17 706,98
zúčtovanie za NÚP
2017
x
2018
x
2019
x