Grafická verzia

Rýchla navigácia:

Preskočiť rýchlu navigáciu

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Použitie fondu nemocenského poistenia


v mil. Sk
2016 2017 2018
VÝDAVKY CELKOM: 473 885,69 564 812,11 661 223,63
V tom:
Nemocenské 310 819,37 350 794,23 390 343,37
Ošetrovné (pôv. podpora pri ošetrovaní člena rodiny) 12 163,15 14 806,93 17 223,84
Materské (pôv.peňažná podpora v materstve) 150 852,59 199 154,59 253 582,17
Vyrovnávacia dávka 55,41 74,72 86,04
Úhrada poistného na zdravotné poistenie x x x
Zúčtovanie dávok podľa § 112 ods. 9 zsp -4,83 -18,36 -11,79

VÝDAVKY CELKOM:
2016
473 885,69
2017
564 812,11
2018
661 223,63
Nemocenské
2016
310 819,37
2017
350 794,23
2018
390 343,37
Ošetrovné (pôv. podpora pri ošetrovaní člena rodiny)
2016
12 163,15
2017
14 806,93
2018
17 223,84
Materské (pôv.peňažná podpora v materstve)
2016
150 852,59
2017
199 154,59
2018
253 582,17
Vyrovnávacia dávka
2016
55,41
2017
74,72
2018
86,04
Úhrada poistného na zdravotné poistenie
2016
x
2017
x
2018
x
Zúčtovanie dávok podľa § 112 ods. 9 zsp
2016
-4,83
2017
-18,36
2018
-11,79