Textová verzia

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla - PZP