Grafická verzia

Rýchla navigácia:

Preskočiť rýchlu navigáciu

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Právne služby

V zmysle úlohy vyplývajúcej z uznesenia vlády Slovenskej republiky zo 17. apríla 2019 č. 181 Sociálna poisťovňa si plní oznamovacie povinnosti a dodržiava pravidlá, ktorými sa upravujú transparentné zásady využívania právnych služieb advokátov. Na tomto mieste nájdete všetky informácie, ktoré sa v zmysle pravidiel zverejňujú.