Grafická verzia

Rýchla navigácia:

Preskočiť rýchlu navigáciu

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Predstavujeme Európsku asociáciu lekárov v poisťovníctve - EUMASS

Európska asociácia lekárov v poisťovníctve a sociálnom zabezpečení /EUMASS/ bola založená v roku 1973 v Mníchove. Jej terajším sídlom je Brusel. Má dve sféry záujmu: posudzovanie invalidity a kontrolu výdavkov za zdravotnú starostlivosť. EUMASS riadi Rada EUMASS, ktorej výkonným orgánom je prezident, viceprezident a generálny tajomník. Členmi Rady EUMASS sú prevažne lekári pracujúci v oblasti sociálneho zabezpečenia na plný úväzok, ale aj lekári z povolania a všeobecní praktickí lekári, ktorí sa zaoberajú výdavkami
za zdravotnú starostlivosť a priznávaním invalidity. EUMASS momentálne tvorí jedenásť členských krajín.

Slovenská republika je členom EUMASS od roku 2002. EUMASS organizuje dve až tri zasadnutia Rady EUMASS za rok a medzinárodný kongres EUMASS, ktorý sa koná raz za dva roky. Sociálnu poisťovňu, ako inštitúciu vykonávajúcu nemocenské poistenie a lekársku posudkovú činnosť sociálneho zabezpečenia podľa zákona č. 274/1994 Z.Z. o Sociálnej poisťovni v znení neskorších predpisov, na aktivitách EUMASS zastupuje MUDr. Viliam Sinay, posudkový lekár z úseku zdravotníckych činností pôsobiaci na pobočke Sociálnej poisťovne v Košiciach.

Hlavné ciele EUMASS:
  • zlepšenie spolupráce a výmeny informácií medzi pracovníkmi v oblasti posudkového lekárstva v rámci Európy;

  • reprezentácia posudkového lekárstva sociálneho zabezpečenia na európskej úrovni;

  • účasť na stanovovaní profesijných štandardov;

  • umožnenie prístupu organizáciám a jednotlivcom k informáciám o výskume a vzdelávaní v oblasti lekárskej posudkovej činnosti.