Grafická verzia

Rýchla navigácia:

Preskočiť rýchlu navigáciu

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Priemerná výška dôchodkových dávok (v rokoch)


druh dávky priemerná výška
2007 2008 2009
starobný dôchodok 8 885,00 9 431,00 339,73
predčasný starobný dôchodok 9 398,00 9 870,00 350,61
invalidný dôchodok 6 621,00 7 001,00 249,43
vdovský a vdovecký dôchodok 5 395,00 5 708,00 204,33
sirotský dôchodok 3 242,00 3 440,00 122,58
Do roku 2009 možno zvoliť údaje v slovenských korunách alebo eurách, od roku 2009 sú údaje len v eurách.

starobný dôchodok
2007
8 885,00
2008
9 431,00
2009
339,73
predčasný starobný dôchodok
2007
9 398,00
2008
9 870,00
2009
350,61
invalidný dôchodok
2007
6 621,00
2008
7 001,00
2009
249,43
vdovský a vdovecký dôchodok
2007
5 395,00
2008
5 708,00
2009
204,33
sirotský dôchodok
2007
3 242,00
2008
3 440,00
2009
122,58