Grafická verzia

Rýchla navigácia:

Preskočiť rýchlu navigáciu

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Príkazy generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne vydané v roku 2020

1/2020

Zvýšenie dôchodkov na sumu minimálneho dôchodku od 1. januára 2020

2/2020

Dodatok č. 4 k príkazu generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne č. 4/2012 Postup pri uzavieraní a zverejňovaní zmlúv, objednávok a faktúr v podmienkach Sociálnej poisťovne

 

mení a dopĺňa PGR č.4/2012
v znení PGR č.28/2015 – Dodatok č.1,
PGR č.12/2017 – Dodatok č.2 a
PGR č.24/2017 – Dodatok č.3

3/2020

Dodatok č. 1 k príkazu generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne č. 8/2018 Zmluvy v oblasti ochrany osobných údajov a kybernetickej bezpečnosti

 

mení a dopĺňa PGR č. 8/2018

4/2020

Postup pri predkladaní požiadaviek na nákup, prideľovanie a používanie služobných mobilných telefónov, mobilných pripojení k internetu, pevných a špeciálnych liniek a pravidlá ich prevádzkovania v podmienkach Sociálnej poisťovne

 

ruší PGR SP č. 3/2013

5/2020

Dodatok č. 4 k príkazu generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne č. 3/2016 Vykonávanie finančnej kontroly v podmienkach Sociálnej poisťovne

 

mení a dopĺňa PGR č. 3/2016 v znení PGR č. 14/2016 – Dodatok č. 1, zmenené PGR 3/2017 – Dodatok č. 2 , zmenené PGR 3/2018 – Dodatok č. 3

6/2020

Preventívne opatrenia v súvislosti s narastajúcim rizikom výskytu akútneho respiračného ochorenia

7/2020

Pravidlá uzatvárania dohody o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia

 

ruší PGR SP č. 42/2007 v znení PGR č. 30/2009 – dodatok č. 1

8/2020

Dodatok č. 3 k príkazu generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne č. 20/2017 O verejnom obstarávaní

mení a dopĺňa PGR č.20/2017
v znení PGR č.44/2017 – Dodatok č.1,
v znení PGR č.1/2019 – Dodatok č. 2