Grafická verzia

Rýchla navigácia:

Preskočiť rýchlu navigáciu

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Príspevok pre účastníkov boja za oslobodenie

Sociálna poisťovňa od novembra 2017 zvýšila príspevok dôchodcom-účastníkom národného boja za oslobodenie a vdovám a vdovcom po týchto osobách, ak im v tom čase vyplácala starobný, predčasný starobný, invalidný, vdovský alebo vdovecký dôchodok. Dôchodcom, ktorí boli priamymi účastníkmi národného boja za oslobodenie, zvýšila Sociálna poisťovňa od výplatného termínu dôchodku v novembri 2017 príspevok z 20 eur mesačne na 70 eur mesačne. Tým dôchodcom, ktorí sú pozostalými osobami po účastníkoch národného boja za oslobodenie, príspevok zvýšila z 10 eur na 20 eur mesačne. Dôchodok priamych účastníkov národného boja za oslobodenie je tak vyšší o 50 eur mesačne a dôchodok pozostalých osôb o 10 eur mesačne. Príspevok je súčasťou vyplácaného dôchodku.

Pozostalým osobám po účastníkoch národného boja za oslobodenie Sociálna poisťovňa zvýši príspevok aj od výplatného termínu v januári 2019, a to z 20 eur mesačne na 35 eur mesačne.

Sociálna poisťovňa o zvýšení príspevku rozhodla do 31. januára 2018 písomným rozhodnutím, ktoré zaslala oprávneným osobám. Urobila tak z úradnej povinnosti, nebolo teda potrebné o zvýšenie žiadať.

Zmeny výšky príspevku k dôchodku vyplývajú zo schválenej novely zákona o poskytovaní príspevku účastníkom národného boja za oslobodenie a vdovám a vdovcom po týchto osobách.