Textová verzia

Rozhodnutie č. A1 z 12. júna 2009 o zavedenení dialógu a zmierovacieho postupu