Textová verzia

Rozhodnutie č. A3 zo 17. decembra 2009 o sčítaní neprerušených dôb vyslania