Textová verzia

Rozhodnutie č. E1 o prechodnom období na výmenu údajov elektronickými prostriedkami