Grafická verzia

Rýchla navigácia:

Preskočiť rýchlu navigáciu

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Rozhodnutie č. H2 z 12. júna 2009 o komisii pre spracovanie údajov o správnej komisii


Rozhodnutie č. H2  z 12. júna 2009 o spôsobe práce a zložení technickej komisie (pdf) pre spracovanie údajov správnej komisie pre koordináciu systémov sociálneho zabezpečenia

(Text s významom pre EHP a dohodu medzi ES a Švajčiarskom)
(2010/C 106/06)