Textová verzia

Rozhodnutie č. P1 z 12. júna 2009 o výklade článku o priznaní dávok v invalidite, starobe a pozostalostných dávok