Textová verzia

Rozhodnutie č. S7 o prechode nariadení