Grafická verzia

Rýchla navigácia:

Preskočiť rýchlu navigáciu

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Rozhodnutie č. U1 o zvýšení dávok v nezamestnanosti pre závislých rodinných príslušníkov


Rozhodnutie č. U1 z 12. júna 2009 (pdf) týkajúce sa článku 54 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 týkajúceho sa zvýšenia dávok v nezamestnanosti pre závislých rodinných príslušníkov

(Text s významom pre EHP a dohodu medzi ES a Švajčiarskom)
(2010/C 106/11)