Textová verzia

Rozhodnutie č. U3 o rozsahu pojmu čiastočná nezamestnanosť