Grafická verzia

Rýchla navigácia:

Preskočiť rýchlu navigáciu

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Sanácia zemnej vlhkosti budovy (udržiavacie práce)

Predpokladaná hodnota zákazky: 
do 20.000 € s DPH
Termín predloženia CP: 11.10.2013
Zákazka:   zákazka, ktorá nespĺňa podmienky podľa § 4 ods. 2 alebo ods. 3 v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov