Textová verzia
DeutschEnglish

Informačno-poradenské centrá

Informačno-poradenské centrá (IPC) Sociálnej poisťovne sú určené poistencom Sociálnej poisťovne, ktorí sa chcú dozvedieť viac informácií o dôchodkoch, alebo sa poradiť o prípadných nezrovnalostiach či problémoch s výplatami dôchodkov, alebo požadujú informáciu, či radu ohľadne ďalších druhov sociálneho poistenia, či vyplácania dávok a pod.

Najväčšie Informačno-poradenské centrum je v Bratislave. Pracovníkov tohto centra môžete kontaktovať telefonicky, e-mailom alebo osobne (viac na Kontakty-ústredie). 

Informačno-poradenské centrá Sociálnej poisťovne nájdete aj v ďalších mestách, a to v Dunajskej Strede, Trenčíne, Nitre, Leviciach, Nových Zámkoch, Topoľčanoch, Liptovskom Mikuláši, Martine, Veľkom Krtíši, Žiari nad Hronom, Bardejove, Svidníku, Vranove nad Topľou, Michalovciach, Spišskej Novej Vsi. (Kontakty: Pobočky).

 

Informačno-poradenské centrum BRATISLAVA Kontakty
Informácie - Dôchodky:
1 - domáce dôchodky
2 - zahraničné dôchodky
3 - obdobia poistenia (zápočet rokov)
tel. č.: 0800 123 123

e-mail: dochodky@socpoist.sk
pre volanie zo zahraničia +421 906 171 931

Informácie - Ostatné:                                                                                            
1 - nemocenské dávky (materské, nemocenské ošetrovné)
2 - výber poistného a práca v zahraničí 
     (zamestnávatelia, SZČO, dobrovoľne poistení)
3 - ďalšie informácie
tel. č.: 0906 171 989

e-mail:
poradna@socpoist.sk
pre volanie zo zahraničia +421 906 171 989

 

 

Pozri: Pobočky