Textová verzia

Sociálna poisťovňa , pobočka Rožňava – preložka NN vedenia