Grafická verzia

Rýchla navigácia:

Preskočiť rýchlu navigáciu

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Sociálna poisťovňa: Nie je pravda, že štát vezme invalidom dôchodky

 

Sociálna poisťovňa sa dôrazne dištancuje od titulkov a článkov denníka SME a Plus 1 deň z dnešného dňa, ktorými doslova strašia verejnosť. Nie je pravda, že – ako píšu – „štát vezme“ invalidom dôchodok, resp. že Sociálna poisťovňa bude prehodnocovať ich zdravotný stav tak, aby sa im znížila percentuálna miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť (% invalidity). Ide o nezodpovednú bulvarizáciu a politizovanie vysoko odbornej oblasti, v ktorej sa svojimi budúcimi návrhmi Sociálna poisťovňa naopak snaží výjsť v ústrety žiadateľom o invalidný dôchodok.

Názov článku SME z 18. januára 2017 „Invalidom možno vezmú dôchodok“ a jeho úvodná veta „Ľuďom, ktorí poberajú invalidný dôchodok a ich zdravotný stav sa nijako nezmenil, sa už v budúcom roku môže stať, že prídu o penziu“, sú zavádzajúce a u čitateľa vzbudzujú dojem, že novelou Prílohy č. 4 k zákonu o sociálnom poistení sa budú hromadne oduznávať invalidity (invalidné dôchodky), a to dokonca spätne pri kontrolných lekárskych prehliadkach aj tie, ktoré sú už priznané. Nie je to pravda, čo jasne odznelo tak na stretnutí zástupcov Sociálnej poisťovne s médiami, ako aj v písomnej odpovedi redaktorke SME o účinnosti pripravovaných zmien. Podobne zavádzajúci je aj titulok denníka Plus 1 deň „Invalidom siahne štát na peniaze! Ste medzi nimi aj vy?“

Pripravovaná novela Prílohy č. 4 k zákonu o sociálnom poistení, ktorá stanovuje jednotlivé diagnózy a ich percentuálne ohodnotenie pri posudzovaní invalidity, je skôr zameraná v prospech klienta. Čo vyvoláva potrebu novelizácie uvedenej prílohy? Príloha je v praxi už 13 rokov bez akejkoľvek zmeny, čo kritizujú najmä poistenci, a je potrebné ju zosúladiť tak s najnovšími medicínskymi poznatkami, ako aj s poznatkami z praxe. Momentálne sa ňou zaoberá pracovná skupina expertov a obsahuje predovšetkým prehodnotenie niektorých diagnóz, ktoré majú zvýšiť možnosť priznania vyššieho % invalidity a tiež zjednoznačniť výkon posudzovania lekárom. Samozrejme, novela Prílohy č. 4 má obsahovať aj niekoľko diagnóz, ktoré nebudú podmieňovať invaliditu a ktoré podľa najnovších poznatkov medicíny neovplyvňujú významne mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť.