Textová verzia

Sociálna poisťovňa, pobočka Banská Bystrica - udržiavacie práce v plynovej kotolni