Grafická verzia

Rýchla navigácia:

Preskočiť rýchlu navigáciu

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Sociálna poisťovňa, pobočka B.Bystrica - udržiavacie práce v plynovej kotolni

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

14940 - WYP
Vestník č. 170/2013 - 31.08.2013
 

 

Postup:

Verejná súťaž
Predpokladaná hodnota zákazky: 50 tis. Eur bez DPH

Miesto uskutočňovania stavebných prác:

Sociálna poisťovňa, pobočka Banská Bystrica, Kapitulská 27, 974 26 Banská Bystrica.
Druh zákazky: Stavebné práce