Grafická verzia

Rýchla navigácia:

Preskočiť rýchlu navigáciu

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Sociálna poisťovňa, pobočka Bratislava - rekonštrukcia sociálnych zariadení

 

 

Predpokladaná hodnota zákazky: 74.553 EUR bez DPH, 89.463,60 EUR s DPH.
Termín predloženia CP: do 29.06.2018 do 9:00 hod
Zákazka: zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov