Grafická verzia

Rýchla navigácia:

Preskočiť rýchlu navigáciu

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Sociálna poisťovňa, pobočka Galanta - udržiavacie práce v plynovej kotolni

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

14941 - WYP
Vestník č. 170/2013 - 31.08.2013
 

 

Postup: Verejná sútaž
Miesto uskutočňovania stavebných prác: Sociálna poisťovňa, pobočka Galanta, Z. Kodálya 1629/48, 924 01 Galanta  
Druh zákazky: Stavebné práce  

Predpokladaná hodnota zákazky:

50 tis. Eur bez DPH