Textová verzia

Sociálna poisťovňa, pobočka Humenné – rekonštrukcia časti fasády