Textová verzia

Sociálna poisťovňa, pobočka Humenné – rekonštrukcia odvodňovacích žľabov v garáži