Grafická verzia

Rýchla navigácia:

Preskočiť rýchlu navigáciu

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Sociálna poisťovňa, pobočka Humenné – rekonštrukcia odvodňovacích žľabov v garáži

Predpokladaná hodnota zákazky:

5 160 EUR bez DPH.

Termín predloženia CP: 6. 4. 2017 do 10:00 hod.
Zákazka:   zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov