Grafická verzia

Rýchla navigácia:

Preskočiť rýchlu navigáciu

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Sociálna poisťovňa, pobočka Košice - oplotenie

 

 

Predpokladaná hodnota zákazky: 87.457,00 EUR bez DPH
Termín predloženia CP: 27.11.2018 do 9:00 hod.
Zákazka: zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov