Grafická verzia

Rýchla navigácia:

Preskočiť rýchlu navigáciu

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Sociálna poisťovňa, pobočka Košice – výmena podlahovej krytiny

 

 

Predpokladaná hodnota zákazky: 25 000 EUR bez DPH.
Termín predloženia CP: 15.8.2017 do 10:00 hod.
Zákazka: zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov