Grafická verzia

Rýchla navigácia:

Preskočiť rýchlu navigáciu

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Sociálna poisťovňa, pobočka Nitra - sanácia zemnej vlhkosti

 

 

Predpokladaná hodnota zákazky:

22.326 EUR bez DPH, 26.791,20 EUR s DPH.

Termín predloženia CP: do 09.07.2018 do 9:00 hod.
Zákazka: zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov