Grafická verzia

Rýchla navigácia:

Preskočiť rýchlu navigáciu

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Sociálna poisťovňa, pobočka Poprad, vysunuté pracovisko Kežmarok – rekonštrukcia podláh

 

Predpokladaná hodnota zákazky: 8 300,00 Eur bez DPH
Termín predloženia CP:

16.05.2014 do 12:00 hod.

Zákazka:   zákazka, ktorá nespĺňa podmienky podľa § 4 ods. 2 alebo ods. 3 v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov