Grafická verzia

Rýchla navigácia:

Preskočiť rýchlu navigáciu

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Sociálna poisťovňa, pobočka Trebišov – maľovanie kancelárskych priestorov

 

Predpokladaná hodnota zákazky: 3 300 EUR bez DPH.
Termín predloženia CP: 25.05.2017 do 10:00 hod.
Zákazka:   zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov